De muur der zuchten

In dit stuk draait alles rond een kloostergemeenschap die bevolkt wordt door paters en broeders Frambosianen enerzijds en zuster Delicatessen anderzijds. Dwars door het klooster loopt de muur die beiden uit elkaar moet houden.